خدمات ترجمه

ترنس‌پل خدمات مختلفی را در زمینه‌ی ترجمه متون، آموزش زبان و ویرایش مقاله و کتاب ارائه می‌دهد.


ترجمه کتاب

با توجه به اهمیت دسترسی سریع به منابع انگلیسی در حوزه‌های مختلف، ترجمه کتاب جایگاه ویژه‌ای دارد و نیازمند سرعت و دقت و تخصص است. ازاین‌رو، ترنس‌پل با توجه به حوزه موردنظر و پس از بررسی کتاب و تعیین مترجم مربوط، این امر را بر عهده می‌گیرد. بدیهی است که تنها دانش و تسلط به زبان انگلیسی و فارسی برای ترجمه کتاب کافی نیست. ازاین‌رو، پس از ارسال کتاب و انجام محاسبه قیمت، تعیین مترجم و مدت‌زمان ترجمه انجام قرارداد میسر خواهد بود. هزینه ترجمه کتاب‌های مختلف بر اساس حوزه تخصصی متفاوت است. بنابراین، پیشنهاد می‌شود، نمونه کتاب را جهت بررسی اولیه برای ترنس‌پل ارسال فرمایید. مبنای محاسبه بر اساس تعداد واژگان است.


ترجمه مقاله

ترجمه‌ی مقاله بخش تخصصی دانش ترجمه محسوب می‌شود که دامنه‌ی متنوعی از خدمات را شامل می‌شود. ترنس‌پل با حضور مترجمان متخصص در رشته‌های مختلف، معتبرترین ترجمه‌ها را در زبان‌های مختلف ارائه می‌کند.


ترجمه وبسایت

افراد و شرکت‌ها در راستای معرفی کسب‌وکار خود در بازار بین‌المللی قطعاً دغدغه‌ی ترجمه‌ی وب‌سایت خود به زبان‌های دیگر را داشته‌اند. این امر شانس مواجه‌شدن شمارا با فرصت‌های تجاری جهانی بیش‌تر می‌کند و به وب‌سایت شما هویت بین‌المللی می‌بخشد.


سفارش ترجمه
سریع، حرفه‌ای، قیمت مناسب


ثبت سفارش