خدمات ویرایش

ترنس‌پل خدمات مختلفی را در زمینه‌ی ترجمه متون، آموزش زبان و ویرایش مقاله و کتاب ارائه می‌دهد.


ویرایش محتوایی و علمی

ویرایش محتوایی و علمی هم از انواع بسیار مهم ویرایش است که فقط ویراستاری خبره و آگاه نسبت به موضوع تخصصی موجود در متن از عهده انجام آن برمی‌آید. ویرایش محتوایی و علمی کار هر کسی نیست. مثلا فرض کنید که قرار است، مقاله‌ای علمی به مجلات معتبر بین‌المللی سپرده شود. در این صورت، نیاز به ویراستاری مقاله آی اس آی شدت می‌گیرد. ویراستاری مقالات علمی فقط از عهده کسانی برمی‌آید که علاوه بر آگاهی نسبت به نکات ویرایشی متداول به موضوع موردبحث در مقاله و متن هم اشراف کامل دارند. اگر ویراستار نداند که منظور متن چیست و عناوین موجود در آن پیرامون چه مسائلی هستند، هرگز نمی‌تواند از صحت یا غلط بودن آنها اطمینان حاصل کند. مثلا فرض کنید که مقاله‌ای علمی در حوزه مهندسی الکترونیک نوشته شده است . بدیهی خواهد بود که ویراستاران معمولی نمی‌توانند از عهده ویرایش این کار برآیند. چنین کاری به ویراستاری تخصصی نیاز دارد. یعنی ویراستاری باید به سراغ ویرایش آن برود که از زمینه علمی برق و الکترونیک سردرمی‌آورد.


ویرایش زبانی و ساختاری

رعایت نکات دستوری و قواعد زبان هم در ویراستاری متن‌های مختلف بسیار مهم است. دستور زبان و قواعد آن به معنای موضوعاتی مانند جایگاه اجزای کلمه در جملات، انتخاب افعال مناسب در هر عبارت، توجه به ساختارهای زبان و مسائلی از این دست است. باید هر متنی چه مقالات علمی، چه مقالات ترجمه و هر متن دیگری از نقطه نظر زبانی و ساختاری ویراستاری شوند. اگر جملات و عبارات از نظر دستوری دچار اشکالاتی باشند، امکان دارد که پیام متن به درستی به مخاطب منتقل نشود و علاوه بر آن، سرعت درک متن هم از سوی مخاطب پایین خواهد آمد..


ویرایش فنی

ویرایش فنی یعنی رسیدگی به ظاهر نوشته‌ها و رفع‌کردن تمام اشتباهات املایی و نکاتی که ظاهر نوشته‌ها را مخدوش می‌کند. مثلا انتخاب فونت مناسب برای تایپ‌کردن یا تنظیم پاراگراف‌ها از جمله نکاتی است که در ویراستاری مقاله یا موارد دیگر لحاظ می‌شود. فرقی نمی‌کند که ویراستاری مقاله انگلیسی را انجام می‌دهید یا ویراستاری مقالات علمی به فارسی و… را در دستور کار دارید؛ در هر حال، هر نوع متنی نیاز به ویرایش فنی دارد. همه متن‌های استاندارد باید عاری از هرگونه اشتباه و غلط املایی باشند و رسم‌الخط واژگان هم باید در آنها کاملا صحیح و درست نوشته شود. ویرایش فنی به معنای کشیدن دستی بر سر و روی مقالات است تا خوانش مقاله از نقطه‌نظر مسائل ظاهری برای مخاطبان ساده و راحت شود. یادتان باشد که غنی‌ترین محتوا هم بدون ویرایش، به سندی بی‌ارزش بدل می‌شود که برای ارائه آن، وقت و زمان کافی به کار نرفته است.


سفارش ترجمه
سریع، حرفه‌ای، قیمت مناسب


ثبت سفارش